Hans Adolph Brorson

En musikalsk billedfortælling om Hans Adolph Brorson er en blanding af koncert, fortælling og billedshow om et menneskes personlige religiøsitet og indflydelse på samtidens tro, og hvordan det kommer til udtryk i poesi og salmer. Forestillingen varer 5 kvarter – med eller uden pause. Vi medbringer klaver, sølvfløjte, lærred, projektor, lys, lyd foruden masser af engagement og godt humør.

Vi spiller musik fra barokken, den italienske opera og den tidlige wienerklassik på fløjte, klaver, orgel og cembalo, og publikum får lejlighed til at synge med på nogle af Brorsons salmer.

Billedfortællingen handler om:

 • Brorsons særlige poetiske sans for den personlige fordybelse i det kristne trosliv med rødder i barokkens og middelalderens andagtslitteratur og mystik
 • Brorsons salmer
 • 1700-tallets Danmark, et land i armod og krise efter 100 års krig mod svenskerne. Nu med stærk tysksproget indflydelse i kirke og samfund.
 • “Fornuftens århundrede” og naturvidenskabernes fremdrift
 • Brorsons sjælelig krise, der efter ufuldførte studier i København bringer ham hjem til barndommens Sønderjylland og vækker hans personlige trosliv og forståelse for den “sande kristendom”.
 • At Bibelens budskab skal tale til følelserne og føre til forløsning og glæde, modsat fornuftens golde land

Vidste du, at Brorson

 • som præst særligt tog poesien i brug i sin forkyndelse for nærmest meditativt at opbygge og trøste
 • var en hård nyser, der sammenlignede de uomvendte “vanekristne” med stinkende lig i graven
 • fra sin barndom var prøget af stormfloderne ved Jyllands vestkyst, særligt den i 1634 husket som “den anden store menneskedrukning”.
 • fik 13 børn, hvoraf knap halvdelen døde
 • fik bispeembede i Ribe uden at have søgt det
 • ved sin død var ved at gå i glemme som salmedigter

”Den yndigste rose er funden” (DDS 122)

Hans Adolph Brorson voksede op i Randerup mellem Ribe og Tønder omgivet af marskens barske natur. Folk var ludfattige og prægedes i stigende grad af den tyske pietisme. Tonet af tiden skrev Brorson om inderligheden og hengivelsen som vejen til Gud.

Pietismen er perioden, hvor den personlige kristentro vinder frem i Tyskland og snart kommer til Danmark. Og en inderliggørelse af kirke og kristendom finder sted. Det er de forhold som 1800-tallets religiøse vækkelser bygger videre på.