Højskoledag & Seniorer

Til højskoledage, seniorkomsammen og lign

optræder Søren Voigt Juhl med musik og fortælling efter nærmere aftale med arrangøren.